mandag 26. oktober 2009

Aksel H. Holdhus

Adresse: Holdhus, 5640 Eikelandsosen
Tlf./mobil:56585224/
97667844
e-post:
aks-hus@online.no
Yrke: Musikar og kulturskulelærar


Utdanning: 5-årig Musikkonservatorium frå Bergen og Tromsø (klassisk) og 1-årig vidareutdanning ved NTNU,Trondheim (jazz-improvisasjon)


Verksemd: Tidlegare praksis som fylkesmusikar i Møre og Romsdal. Fast tilsett i Fusa kulturskule f.o.m. august 1997. Frilans trompetist; med engasjement i m.a. Opera Bergen, Collegium Musicums Orkester, Opera Nordfjord og FMKV Bergen.


Anna: Reise- og utdanningsstipend frå ”Fond for utøvende kunstnere”. Aktiv deltakar ved ”40e Académie de Musique de Sion” (Sveits) i 2002 under leiing av m.a. Håkan Hardenberger og Christian Lindberg. Er medlem i Norsk lur- og bukkehornlag


Tilbod: Vert mellom anna nytta som solist og kammermusikar i kyrkjemusikalske samanhengar, samt til engasjement i orkester- og operaverksemd i Bergen og omegn.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar