mandag 26. oktober 2009

Ingvar Nistad


Adresse: 5643 Strandvik


Tlf./ e-post: 56 58 49 30/ inistad@yahoo.com


Yrke: Forfattar og kunsthandverkar (og lærar)


Utdanning: Kunsthøgskulen i Bergen m. m.


Verksemd: Har gitt ut to diktsamlingar på Det Norske Samlaget/ Lagar mugger og koppar


Anna: Har fått Statlege Kunstnarstipend både som kunsthandverkar og forfattar


Medlemskap: Den norske forfatterforening


Tilbod/kan brukast til: Opplesing/ Føredrag om kunsthistoriske emne


FAR MIN TRUR GODT OM ALLE
Enkelte får eit ufortent dårleg rykte.
Ta no for eksempel firfisledreparen,
eg for min del trur berre godt om han.
Slik snakkar far min, han trur godt om alle.
Diktet ovanfor er henta frå Ingvar Nistad si bok
Boka kom ut på Samlaget i 2008.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar