torsdag 7. april 2011

Anne Hesvik Kartveit


Adresse: Vik, 5643 STRANDVIK
Telefon: 472 36 713


Fagfelt: Kunsthandverkar og biletkunstnar.


Utdanning: Kunstfagleg utdanning innan ornamentikk.


Verksemd:
Arbeidet som kunstnar byggjer på dei klassiske malingstradisjonane. Inspirert av dei gamle europeiske og norske meistrane, arbeider eg som kolorist, der fargar er tonar, ornamentikken den tause tale, og kjærleik for tradisjonar er det bærande i mitt formspråk.


Anna:
Innkjøpt av Norsk Folkemuseum, Oslo, Odd Nerdrums private samling og Smithsonian Institute Museum, Washington D.C Medlem i Hardingpuls. Sjå eigen presentasjon her


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar